Masallı meşə təsərrüfatının bədxassəli şişi M. Nurəliyev » Regionxeber.tv

Masallı meşə təsərrüfatının bədxassəli şişi M. Nurəliyev

Masallı meşə təsərrüfatının bədxassəli  şişi M. Nurəliyev


Bir qrup Masallı Regional Meşə Təsərrüfatında işləri ixtisara düşmüş işçilər Turkdunyası.az xəbər portalına şikayət ünvanlayıb.

Şikayətçilərin bildirdiyinə görə, Masallı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin baş mühasibi Mansur Nürəliyevin qanunsuz hərəkətlərinə "dur" deyən yoxdur. Baş mühasib Mansur Nürəliyev​ işçilərin əmək haqqlarını vaxtında ödəmir, bilərəkdən işçiləri incidir. Bundan başqa baş mühasib Mansur​ Nürəliyev​ Masallı Regional Meşə Təsərrüfatı​ Mərkəzinin 01 aprel 2022- ci il tarixdə Əmək​ məcəlləsinin 70- ci maddəsinin​ “b” bəndinə əsasən ixtisar​ edilərək işdən azad olunan bir qrup​ işçilərin​ hüquqlarını tapdalayır. Əmək qanunvericiliyinə uyğun​ olaraq​ həmin işçilərə​ ödənilməli​ olan sonn haqq- hesab​ və​ kompenssasiya bu günə kimi​ baş mühasib​ Mansur​ Nürəliyev​ tərəfindən​ ödənilmir. Bu​ faktdan​ xəbərdar​ olan Dövlət​ Əmək​ Müfəttişliyinin​ müvafiq​ ərazi​ şöbələri​ bu​ qanunsuzluğa​ göz yumur. Əmək müffətişliyi​ Baş mühasib​ Mansur​ Nürəliyevin işçilərin əmək​ haqqlarını hər ay​ gecikdirməsinə​ və​ bundan başqa ixtisar​ edilərək​ işdən​ azad​ edilən​ işçilərə​ ödənilməli​ olan​ son haqq- hesab​ və​ kompenssasiya​ ödənişini​ etmədiyinə​ görə​ barəsində​ heç​ bir​ tədbir​ görməmişdir. Halbuki,​ mövcud​ qanunvericiliyə​ görə​ Əmək​ haqqının​ gecikdirilmiş​ hər​ günü​ üçün​ əlavə​ faiz​ hesablanaraq​ əmək​ haqqına​ əlavə​ edilərək​ ödənilməlidir.​ Bundan başqa 01 aprel 2022-ci il​ tarixdə​ ixtisar​ edilərək​ işdən​ azad​ edmiş​ işçilərə gecikdirilmədən son haqq hesab və kompensasiya ödənilməlidir. Azərbaycan​ Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə əsasən, işçilərin sayı azaldıqda və ya ştatları ixtisar olunduqda bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin “b” bəndi ilə işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilməzdən əvvəl işçi işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı müddətlərdə rəsmi xəbərdar edilməlidir:
- bir ilədək əmək stajı olduqda – azı iki təqvim həftəsi;
- bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – azı dörd təqvim həftəsi;
- beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – azı altı təqvim həftəsi;
- on ildən çox əmək stajı olduqda – azı doqquz təqvim həftəsi.
Xəbərdarlıq müddəti ərzində hər iş həftəsində əməkhaqqı saxlanılmaqla iş axtarmağa imkan yaradılması məqsədilə işçi azı bir iş günü əmək funksiyasının icrasından azad edilir.
Əmək müqaviləsi bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdən çıxarma müavinəti ödənilir:
- bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqı miqdarında;
- bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı 1,4 misli miqdarında;
- beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı 1,7 misli miqdarında;
- on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əməkhaqqının azı iki misli miqdarında.
İşəgötürən işçinin razılığı ilə bu maddənin birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş azı iki təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 0,5 misli, azı dörd təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 0,9 misli, azı altı təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 1,4 misli, azı doqquz təqvim həftəsi xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqının 2 misli və bu Məcəllənin 56-cı maddəsinin ikinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş xəbərdarlıq müddəti əvəzinə orta aylıq əməkhaqqından az olmamaqla əməkhaqqını birdəfəyə ödəməklə müvafiq əsasla əmək müqaviləsinə xitam verə bilər. Bu halda xəbərdarlıq müddəti ərzində əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərə bu hissənin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş xəbərdarlıq müddəti əvəzinə verilən ödəniş xəbərdarlıq müddətinin ötmüş hissəsinə mütənasib olaraq azaldılır.
Bu cür gözəl qanunlarımız​ olmasına​ baxmayaraq​ Masallı Regional​ Meşə​ Təsərrüfatı​ Mərkəzində​ baş mühasib​ Mansur Nürəliyev qanunvericiliyə​ əməl​ etmir.​ Ona​ görə də​ aidiyyatı​ orqanlardan​ bu​ barədə​ tədbir​ görmələrini​ xahiş​ edirik.

Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq